Làm thế nào để phòng tránh rủi ro khi mua đất nền chưa tách sổ đỏ?

  21/06/2019 | 08:56

Hỏi: Vừa qua, thấy thông tin có nhiều người mua bán đất nền ở Vân Đồn có lợ nhuận cao nên tôi cũng tìm người giới thiệu mua được một mảnh đất. Bây giờ tôi mới biết mảnh đất này là do chủ đất tự phân lô và bán đất trong khi chưa tách sổ và tách thửa. Trong hợp đồng mua bán người này ký kết với tôi thì đảm bảo sẽ có sổ đỏ phân lô sau 3 tháng. Chủ đất 

Đáp:

Căn cứ theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014:

Điều 47. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất phải có các nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ của các bên;

2. Các thông tin về loại đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng thửa đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

3. Thời hạn sử dụng đất;

4. Giá chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại bao gồm cả tài sản gắn liền với đất (nếu có);

5. Phương thức và thời hạn thanh toán;

6. Thời hạn bàn giao đất và hồ sơ kèm theo;

7. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

8. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có);

9. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

10. Phạt vi phạm hợp đồng;

11. Giải quyết hậu quả khi hợp đồng hết hạn đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

12. Giải quyết tranh chấp;

13. Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý.”

Như vậy, trước hết, bạn phải yêu cầu chủ đất cung cấp các giấy tờ chứng minh họ có đủ các điều kiện để được phép thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định phải đảm bảo được mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và đăng ký đất đai.

Trong hợp đồng không nêu rõ về thời hạn sử dụng đất, do vậy, bạn cần yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm thời hạn sử dụng đất trong hợp đồng, để đảm bảo về đối tượng mua bán trong hợp đồng.

Để tránh rủi ro cho bạn, chúng tôi khuyên bạn cần có thêm điều khoản về các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và biện pháp xử lý. Cũng như thỏa thuận về việc một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng khi bên còn lại vi phạm nghĩa vụ hoặc không thực hiện đúng theo quy định, để giúp bạn đảm bảo được việc chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng khi có nhu cầu.

Nếu đáp ứng được các điều khoản như trong hợp đồng, sửa đổi, bổ sung những điều khoản chúng tôi tư vấn cho bạn thì nếu bên chuyển nhượng cho bạn vi phạm nghĩa vụ ( không tách thửa, bàn giao sổ đỏ lô đất đúng thời hạn) thì bạn có thể khởi kiện họ bình thường, căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

CHIA SẺ Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google